XXIV Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2020-12-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXIV Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady M...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia zasad wnosz...)

6.Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Niezapominajka” sp. z o.o. w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pien...)

7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2...)

8.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

9.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

10.Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od...)

11.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

12.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

13.Uchwała w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie opłaty targowej.)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

15.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2020 - 2024.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

16.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

17.Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

18.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

19.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

20.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

21.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok .

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

22.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

23.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

24.Przedstawienie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021r.

25.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

26.Sprawy różne.

27.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.