XXVI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2021-04-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Mie...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo-granica Gminy Michałowo”

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ud...)

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utw...)

8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku...)

9.Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania...)

10.Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2021 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz...)

11.Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Białostockiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1459B Bondary – Rudnia – Szymki w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu P...)

12.Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kat...)

13.Uchwała w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Narewka w sprawie modernizacji ciągu dróg wojewódzkich nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród i nr 688 Tarnopol – Siemianówka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie poparcia stanowiska Ra...)

14.Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania do Wojewód...)

15.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na...)

16.Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od...)

17.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

18.Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Głosowanie (Stanowisko rady w sprawie petycji dotycz...)

19.Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Głosowanie (Stanowisko rady w sprawie petycji dotycz...)

20.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

21.Sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.