XXIX Sesja Rady Miejskiej w Michałowie

w dniu 2021-08-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXIX Sesji...)

3.Wręczenie „Medalu za zasługi dla obronności kraju” – pani Stanisławie Ziniewicz.

4.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady M...)

5.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady...)

6.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

8.Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Bachury i Sołectwa Szymki w jedną jednostkę pomocniczą Gminy Michałowo oraz nadanie jej statutu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Ba...)

9.Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Ciwoniuki, Sołectwa Lewsze i Sołectwa Kuchmy w jedną jednostkę pomocniczą Gminy Michałowo oraz nadanie jej statutu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Ci...)

10.Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Krugły Lasek i Sołectwa Planty w jedną jednostkę pomocniczą Gminy Michałowo oraz nadanie jej statutu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Kr...)

11.Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Zaleszany i Sołectwa Nowosady w jedną jednostkę pomocniczą Gminy Michałowo oraz nadanie jej statutu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie połączenia Sołectwa Za...)

12.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku...)

13.Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Michałowo na rok szkolny 2021/2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średnich ce...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w obrębie 52 Zaleszany.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

15.Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia cen za usług...)

16.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

17.Dyskusja nad wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2021 r.

18.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.