XXXI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2021-11-16, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wniosek formalny radnego Ryszarda Balcerzaka o wykreślenie w punkcie 6 zapisu dot. "dyskusja i wnioski".

Głosowanie (Wniosek formalny radnego Ryszarda Balcer...)

3.Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesji...)

4.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Mie...)

5.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

8.Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do ta...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Pro...)

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości w drodze zamiany.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bez...)

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bez...)

12.Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Mie...)

13.Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeni...)

14.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i...)

15.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2022 rok – dyskusja i wnioski.

16.Dyskusja na temat bieżących spraw związanych z emigrantami przy udziale zaproszonych gości.

17.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.