XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2022-07-06, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXVI Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Mi...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

7.Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Michałowo na rok szkolny 2022/2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średnich ce...)

8.Uchwała w sprawie przyjęcia programu wsparcia lub realizacji zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo „Lokalna inicjatywa społeczna” na lata 2022-2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia programu wsp...)

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

10.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.