XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2022-09-30, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXVII Sesj...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady M...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

7.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku...)

8.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 września 2019 r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/...)

9.Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego...)

10.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/18 Rady Miejskiej w z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Michałowo przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV...)

11.Uchwała w spawie wyrażenie zgody na utworzenie w Gminie Michałowo Spółdzielni Energetycznej tworzonej w ramach projektu RENALDO.

Głosowanie (Uchwała w spawie wyrażenie zgody na utwo...)

12.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Michałowo na lata 2023-2028.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Prz...)

13.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny lata 2023-2025.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsp...)

14.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Bondary.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

15.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Cisówka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

16.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Hieronimowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

17.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Jałówka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

18.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Juszkowy Gród.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

19.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Kazimierowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

20.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Kobylanka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

21.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Łuplanka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

22.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Michałowo I.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

23.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Michałowo II.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

24.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Nowa Wola.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

25.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Pieńki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

26.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Potoka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

27.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Sokole.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

28.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Suszcza.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

29.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Topolany.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

30.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Tylwica.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

31.Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Żednia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu sołect...)

32.Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej.

Głosowanie (Stanowisko rady w sprawie petycji dotycz...)

33.Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Głosowanie (Stanowisko rady w sprawie petycji dotycz...)

34.Dyskusja nad wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2022 r.

35.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

36.Sprawy różne.

37.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.