XLI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-03-22, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XLI Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miej...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku...)

7.Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2023 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia Programu op...)

8.Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu d...)

9.Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Artystycznych Burmistrza Michałowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznyc...)

10.Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Pro...)

11.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.