XLIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-07-26, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3.Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

6.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2023 - 2031

7.Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowo

9.Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Inkubatora Przedsiębiorczości.

10.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie