XLIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-07-26, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XLIII Sesj...)

3.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Mi...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2023 - 2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej P...)

7.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku...)

8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu do wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu d...)

9.Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia przystanków...)

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

13.Uchwała w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przepisów porządkowych...)

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.