XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-12-13, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XLVIII Sesj...)

3.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

4.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2023 - 2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej P...)

5.Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.