XLIX Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-12-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XLIX Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Mi...)

4.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady M...)

5.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady...)

6.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7.Podsumowanie roku 2023.

8.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

9.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2024-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

10.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2024 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

11.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

12.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hieronimowo granica gminy Michałowo etap I”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

13.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Par...)

14.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie pr...)

15.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2024 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

16.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2024 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

17.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2024 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

18.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2024 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

19.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2024 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

20.Przedstawienie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2024r.

21.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

22.Sprawy różne.

23.Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.