LI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2024-03-21, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad LI Sesji Ra...)

3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejs...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2024 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia Programu op...)

7.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

8.Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za rok 2023 oraz przedstawienie oraz przedstawienie potrzeb na 2024r.

9.Podsumowanie mijającej kadencji organu samorządu terytorialnego. Wystąpienie Radnych, Burmistrza oraz zaproszonych Gości.

10.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.