V Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-02-26, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wniosek formalny Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 Podjęcie uchwał jako ppkt a) projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego wraz z zadaniem oświatowym

Głosowanie (Wniosek formalny Burmistrza o wprowadzen...)

3.Zatwierdzenie porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad V Sesji Rad...)

4.Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miej...)

5.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym – podsumowanie 100 dni kadencji.

6.Uchwała w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego wraz z zadaniem oświatowym

Głosowanie (Wniosek formalny radnego Bogdana Gryko o...)Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia woli przejęc...)

7.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019-2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego Pro...)

9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie na...)

10.Uchwała w sprawie nadania statutu gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu gminne...)

11.Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2018 rok.

12.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2018 rok.

13.Sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2018 rok.

14.Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2018 rok.

15.Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2018 rok.

16.Wypracowanie stanowiska co do stanu mienia gminnego i projektów.

17.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.