VII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-05-09, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Wniosek formalny Burmistrza o wycofanie...)

2.Zatwierdzenie porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad VII Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miej...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Prezentacja II - giej części audytu, jaki ma miejsce w Urzędzie Miejskim w Michałowie i podległych jednostkach.

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w spawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego na trasie Białystok – Waliły.

Głosowanie (Uchwała w spawie udzielenia pomocy finan...)

8.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy Gminy Michałowo

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ws...)

9.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku...)

10.Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz...)

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie n...)

12.Opinia Radny w temacie działalności Centrum Młodzieży i Centrum Wsi.

Głosowanie (Głosowanie za przeniesieniem w sołectw P...)Głosowanie (Pozytywna opinia Radny w temacie działal...)

13.Przedstawienie sytuacji związanej z przekazaniem przez Powiat Białostocki Gminie Michałowo zadania oświatowego oraz deklaracją Powiatu sprzedaży Gminie Michałowo nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Szkół w Michałowie z siedzibą w Michałowie – dyskusja.

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Sprawy różne.

Głosowanie (Temat konsultacji, czy jesteś za:)Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie...)

16.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.