VIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-06-01, godz. 09:30

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesji...)Głosowanie (Wniosek formalny radnego Piotra Dąbrowsk...)

3.Wręczenie grawertonów samorządowcom z okazji 25-lecia pracy.

4.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Białostockim w przedmiocie przekazania Gminie Michałowo zadania publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia...)

5.Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2023".

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia programu...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu w...)

8.Uchwała w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu w Michałowie nazwy „Park Miejski 4 czerwca 1989 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania Parkowi Miejsk...)

9.Wręczenie Michałowskich Cegiełek.

10.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.