X Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-07-25, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rad...)

3.Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miej...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019-2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

7.Wniosek formalny Komisji Finansowej o zwiększenie dodatku za warunki pracy w wysokości 10% w par.22 projektu uchwały.

Głosowanie (Wniosek formalny Komisji Finansowej o zw...)

8.Wniosek formalny Burmistrza o zmianę kwoty dodatku funkcyjnego wychowawcy klasy w par 15 ust. 1 pkt 1 na kwotę 300 zł.

Głosowanie (Wniosek formalny Burmistrza o zmianę kw...)

9.Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu w...)

10.Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminny Michałowo w latach 2019-2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia zasad udzie...)

11.Uchwała w sprawie wskazania miejsc wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wskazania miejsc wstęp...)

12.Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia przystanków...)

13.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i...)

14.Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeni...)

15.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.