XI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-08-29, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesji Ra...)

3.Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejs...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

6.Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu G...)

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu „Skrzydła Przedsiębiorczości”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu „...)

10.Uchwała w sprawie wskazania miejsc wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej położonej na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wskazania miejsc wstęp...)

11.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spra...)

12.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.