XII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-09-25, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XII Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miej...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Dyskusja nad wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2019 r.

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 26 Leonowicze.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

10.Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu w...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

12.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

13.Uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie likwidacji zakładu bud...)

14.Dyskusja nad powołaniem spółki komunalnej.

15.Apel Rady w sprawie podjęcia działań dot. utworzenia pieszego przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Jałówka.

16.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.