XIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-10-30, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Mie...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi księgowej przez Urząd Miejski w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie organizacji wspólnej o...)

7.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Michałowo spółki działającej pod nazwą „Niezapominajka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utw...)

9.Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2020 - 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia zasad udzie...)

10.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych, złożonych stosownie do art. 24h ustawy o samorządzie gminnym za 2018 r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Michałowa.

11.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.