XIV Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-11-21, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Mi...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Podziękowania dla wolontariuszy ze Stowarzyszenia Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ.

6.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2020 rok – dyskusja i wnioski.

7.Podsumowanie I-go roku kadencji samorządu Gminy Michałowo.

8.Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekształcenia trzyle...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Pro...)

10.Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowanie (Uchwała w sprawie dopłat do zbiorowego o...)

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej o ustalenie kwot...)Głosowanie (Wniosek radnej Agnieszki Grzegorczuk o u...)Głosowanie (Głosowanie nad o ustalenie kwot w paragr...)Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wy...)

12.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

13.Stanowisko Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie petycji dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Głosowanie (Stanowisko Rady Miejskiej w Michałowie w...)

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.