XVI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2020-01-30, godz. 09:30

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miej...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B w miejscowości Topolany.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

7.Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Wniosek formalny radnego Ryszarda Balcer...)Głosowanie (Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz...)

8.Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania statutu Gminne...)

9.Uchwała w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie składania wniosków o p...)

10.Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Michałowo na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średnich ce...)

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie 41 Rybaki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 38 Potoka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

14.Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od...)

15.Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

16.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

17.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

18.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

19.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

20.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

21.Informacja Dyrektorów i Kierowników jednostek gminnych z pracy w okresie międzysesyjnym.

22.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

23.Sprawy różne.

24.Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.