XVII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2020-03-11, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XVII Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Mie...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Zapoznanie z planami rozwoju Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Michałowie.

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej...)

8.Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz...)

9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie us...)

10.Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na...)

11.Uchwała w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej w Michałowie do Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie włączenia Szkoły Podst...)

12.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie us...)

13.Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg gminnych dojazdowych do posesji, oraz terenów rolnych ze środków budżetu Gminy w latach 2020 – 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia zasad i tryb...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

15.Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2020 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia Programu op...)

16.Uchwała w spawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w spawie określenia wzoru deklar...)

17.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa i uznanie jej za bezzasadną.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

18.Uchwała w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie odmowy wygaszenia mand...)

19.Informacja Dyrektorów i Kierowników jednostek gminnych z pracy w okresie międzysesyjnym.

20.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

21.Sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.