XVIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2020-05-19, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XVIII Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Mi...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej P...)

7.Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od...)

8.Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2020 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz...)

9.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej w Michałowie do Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

10.Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2020 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia Programu op...)

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg gminnych dojazdowych do posesji oraz terenów rolnych ze środków budżetu Gminy w latach 2020 - 2024.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie us...)

12.Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wniesienia skargi do W...)

13.Przedstawienie Radzie wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków w procedurze bezkonkursowej na nową perspektywę finansową na lata 2021-2027.

14.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2019 rok oraz potrzeby na 2020 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Mi...)

15.Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2020 rok.

16.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie