XIX Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2020-06-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Wniosek formalny radnego Bogdana Gryko a...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XIX Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady M...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego na trasie Białystok – Waliły.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

6.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

8.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

10.Uchwała w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bondarach, Juszkowym Grodzie, Jałówce, Szymkach, Hieronimowie, Sokole, Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie utworzenia placówek ws...)

11.Uchwała w sprawie wygaszenia mandatu radnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wygaszenia mandatu rad...)

12.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.