XX Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2020-07-31, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XX Sesji Ra...)

3.Obchody 30 lecia samorządu terytorialnego.

4.Debata nad raportem o stanie gminy.

5.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Michałowa wotum zaufania.

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

7.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

8.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

9.Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gmi...)

10.Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania do Wojewód...)

11.Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania do Wojewód...)

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.