XXI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2020-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (wniosek formalny radnego Ryszarda Balcer...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXI Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Mie...)

4.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miej...)

5.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

7.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/8...)

8.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/8...)

9.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku...)

10.Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Michałowo oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsul...)

11.Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2020-2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wieloletniego programu...)

12.Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lok...)

13.Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wysokości opłat za zaj...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 38 Potoka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

16.Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Michałowo na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średnich ce...)

17.Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięc...)

18.Dyskusja nad wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2020 r.

19.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20.Sprawy różne.

21.Spotkanie z sołtysami Gminy Michałowo.

22.Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.