XXII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2020-10-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXII Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Mie...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych, złożonych stosownie do art. 24h ustawy o samorządzie gminnym za 2019r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Michałowa.

6.Przedstawienie sytuacji wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowo.

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

8.Uchwała w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wspólnej realizacji pr...)

9.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/176/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Michałowo oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/...)

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzi...)

11.Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Podlaskiego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wniesienia skargi do W...)

12.Wnioski do projektu budżetu na 2021 r. – propozycje Radnych.

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.