XXIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2020-11-26, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXIII Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Mi...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2021 rok – dyskusja i wnioski.

6.Podsumowanie II-go roku kadencji samorządu Gminy Michałowo.

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

8.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020-2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Uchwała w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w spawie określenia wysokości st...)

10.Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Pro...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

12.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

13.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.